Magyar Energetika

Impresszum

A Magyar Energetika a Magyar Energetikai Társaság (MET) kéthavonta megjelenő hivatalos, lektorált szakmai folyóirata, amely a tudományos igényű közlemények mellett energetikai tárgyú szakcikkeket, újdonságokról, beruházásokról, működő létesítményekkel szerzett tapasztalatokról szóló ismertetéseket, energiapolitikai tanulmányokat, valamint a hazai és külföldi energetikával kapcsolatos híreket, könyvismertetéseket közöl, tájékoztat hazai és külföldi konferenciákról, szemináriumokról.

Együttműködő szervezetek

 • Magyar Atomfórum Egyesület
 • Magyar Kapcsolt Energia Társaság
 • Magyar Napenergia Társaság
 • Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége

Főszerkesztő

Prof. Dr. Aszódi Attila

Felelős szerkesztő

Civin Vilmos
Mobil: 06 20 945 3568
E-mail: felelos.szerkeszto@magyarenergetika.hu

Szerkesztőbizottság

 • Prof. Dr. Aszódi Attila
 • Civin Vilmos
 • Dr. Czibolya László
 • Prof. Dr. Farkas István
 • Prof. Dr. Garbai László
 • Dr. Gács Iván
 • Dr. Lezsovits Ferenc
 • Dr. Ősz János
 • Dr. Szép Tekla
 • Dr. Szunyog István
 • Ujhelyi Géza

Tájékoztató szerzőink részére →

Felelős kiadó

Szilágyi László, a Mérnök Média Kft. vezetője
1033 Budapest, Vörösvári út 103.
Telefon: 06 1 450 0868
Fax: 06 1 236 0899
E-mail: info@mernokmedia.hu

Tervezőszerkesztő
Büki András

Borítóterv
Metzker Gábor

Honlapszerkesztő
Papp Tibor
E-mail: netadmin@vgf.hu

A lap alapítója

Magyar Energetikai Társaság
Képviseli: Jászay Tamás elnök
1116 Budapest, Temesvár utca 19-21.
Telefon/fax: 06 1 201 7937

Nyomda

PAUKER Nyomdaipari Kft.
Felelős vezető:
Varga Szilárd kereskedelmi igazgató

ISSN 1216-8599

Felelősségi nyilatkozat

A Magyar Energetikában a tudományos és szakmai cikkeket lektorálást követően tesszük közzé. Szerzőink nem kötelesek a szakmai és a nyelvi lektor által tett javaslatokat elfogadni; ugyanakkor a közlemények tartalmáért, az azokban nyilvánosságra hozott álláspontjukért és véleményükért – amelyek a lap szerkesztőbizottságának álláspontjától akár jelentős mértékben eltérhetnek – egyedül és kizárólag a szerzők felelősek.