Magyar Energetika

Hírek

Tatai-Szabó Miklós: Gépipari táblázatok

Könyvismertetés

2022/2. lapszám | Magyar Energetika |  188 |

Tatai-Szabó Miklós: Gépipari táblázatok

Az energetika, a gépészet és a mérnöki, műszaki feladatok magas szintű ellátása egyre több társadalomtudományi (jogi, pénzügyi) ismeretet igényel. Talán kevés kézzelfoghatóbb vetülete van ennek, mint a különféle szabványok területe, ezt ugyanis a műszaki paraméterek, a jogi-szabályozási megfelelőség és a gazdaságosság megfontolásainak keresztmetszete jelöli ki. A Gépipari táblázatok elsősorban mérnöki kézikönyv, azonban mindenkinek hasznos: 400 oldalon foglalja össze a szakterület alapvető tudnivalóit elsősorban a gépelemek és az anyagismeret területén, ám mindez kiegészül a műszaki fizika és mechanika, valamint az általános gépészeti előírások területeit feldolgozó fejezetekkel.

A könyv nagy számú szabvány kivonatát tartalmazza, ahol pedig nincs megfelelő MSZ szabvány, ott a DIN vagy az ISO szerinti előírások találhatók meg benne. A könyv azonban több, mint valamiféle szabványgyűjtemény. Didaktikus felépítésénél fogva témánként a fogalmak magyarázatát, értelmezéseket, példákat is közöl, segítve ezzel a műszaki szakemberek munkáját. Tartalma ezért – elsősorban a konstrukciós területet támogatva – felhasználható az általános műszaki színvonal emeléséhez.

A könyv szerzője, dr. Tatai-Szabó Miklós okleveles gépészmérnök és mérnök-tanár, címzetes egyetemi docens. Diplomáit a Műegyetemen szerezte. Évekig dolgozott az iparban tervező-fejlesztő mérnökként, ezt követően a közép- és felsőfokú oktatásban, valamint a felnőttképzésben szerzett tapasztalatokat. Több jegyzet és könyv fűződik nevéhez. A Gépipari táblázatok elődjének, a Gépészeti tervezési segédletnek is írója és szerkesztője volt.

A Gépipari táblázatok azért is hiánypótló, mert tudományterületi előzménye a kilencvenes években háromszor kiadott ún. Gépészeti tervezési segédlet, amelynek utolsó kiadása 2000-es keltezésű. Azóta alapvetően megváltoztak a műszaki szabványok, a jogi-szabályozási megfelelőség keretrendszere, de a technológia is haladt: újabb anyagok, gépelemek jelentek meg. Mindez bőven indokolta és igazán időszerűvé is tette a gépészeti tervezésre vonatkozó ismeretek alapos, tudományos igényű újraszerkesztését, átdolgozását, aktualizálását és értő, tartalmi generációváltását. A Gépipari táblázatok cím a bővült tartalomra utal a korábbi Gépészeti tervezési segédlethez képest, mutatva, hogy a könyv a tervezési folyamatok segítésénél átfogóbb funkciót hivatott ellátni.

A Gépipari táblázatok olyan mérnöki kézikönyv, mely tartalmazza a gépészet területének alapvető információit, és minden tanár és diák, elméleti és gyakorlati szakember polcán és asztalán ott a helye. A Gépipari táblázatok módot és lehetőséget ad a tanár számára, hogy a közép- és a felsőfokú műszaki oktatásban úgy adjon ki tervezési (akár egyszerűbb rajzos vagy összetettebb szerkesztési) feladatokat, hogy a megvalósításhoz szükséges információkat a diákok a kézikönyvből merítsék. Ugyanakkor a cégek, gyakorló szakemberek számára is alapvető segítség a könyv, akár tervezéssel, akár gyártással foglalkoznak. A Gépipari táblázatok a szabványok olyan széles skáláját ismerteti, amilyen mennyiségű szabvány beszerzése gyakorlatilag (szabványgyűjtemények hiányában) lehetetlenség. Végül mindez hasznos a jogászok számára is a szerződéses műszaki megfelelőség ellenőrzéséhez, a jogi átvilágítási (ún. due diligence) és compliance-típusú munkákhoz.

2022/2. lapszám | Magyar Energetika |  188 |

Hírek