Magyar Energetika

FenntarthatóságLektorált tudományos közlemény

Fenntarthatósági átmenetek

2022/3. lapszám | Nemes Csaba, Pomázi István |  1146 |

Fenntarthatósági átmenetek

Könyvtárnyi elemzés született már a fenntarthatóságról. Cikkünkben áttekintjük a fenntarthatósági átmenetekkel kapcsolatos különböző értelmezéseket és azok fő jellegzetességeit. Megkíséreljük az átmenet definiálását, majd általánosan értelmezzük az átmenetet és annak lehetséges kormányzását. Egy speciális, a társadalmi-gazdasági folyamatokat, a természeti erőforrás-gazdálkodást alapvetően meghatározó átmenettel, a fenntartható energiaátmenettel külön foglalkozunk. Mind általánosságban, mind speciális energetikai megközelítésben egyértelmű, hogy a jelenlegi összetett válságok megoldási kísérletei holisztikus és rendszerszintű megközelítést követelnek meg. Az átmenet sikerességét nagy mértékben meghatározza a társadalom különböző szereplőinek támogatása is. Ezért is volt fontos számunkra, hogy a Covid-19 pandémia kapcsán felmerült átmeneteket érintsük, hiszen itt nyilvánvaló közvetlen és azonnali reakciókat figyelhettünk meg a társadalom különböző rétegeinek a válaszaiban, ideértve az egész társadalom fogyasztási szokásait, magatartását, amelyeket néhány külföldi és hazai példával illusztrálunk.

A jelenünk is olyan, mint a múlt történelme: változások, átalakulások, átmenetek kölcsönhatásainak izgalmas és nehezen előre jelezhető rendszere. Az átmenetek, a fenntarthatósági átmenetek cikkünk középpontjában állnak. Számunkra az átmenet a változás felülete, amikor (és ahol) elkezdenek átalakulni a dolgok. A változás mindenkori felülete az átmenet, amely így inkább az időbeliséget hangsúlyozza. Megközelítésünkben az átalakulás (transzformáció) a gazdasági, társadalmi és környezeti (együttesen fenntarthatósági) viszonyok már egy mélyebb, egymással is interaktív kapcsolatban álló visszafordíthatatlan változását jelenti. Az előbbieket tekintve az egyre láthatóbb és érzékelhetőbb környezeti, klíma, társadalmi-gazdasági, valamint a pandémia válságból való kilábalási kísérletek, azaz az átmenetek elősegítése, holisztikus, rendszerszintű megközelítést követelnek meg. A „csőlátású” megoldásokkal (silo approach) mindössze időleges és tüneti kezelések érhetők el.

A teljes cikket csak előfizetőink olvashatják, bejelentkezés után.

Ha van előfizetése, .
Még nem előfizetőnk? Válasszon előfizetési konstrukcióink közül!

Előfizetés

FenntarthatóságLektorált tudományos közlemény